Lagring av solenergi

Beskrivning​

Installation av lagring
Genom att installera lagring av energi i en fastighet, ökar självkonsumtionen av den egenproducerade solenergin radikalt. En solcellsanläggning producerar generellt mest energi, då efterfrågan är som minst. Med en installation av lagring, kan man bli i stort sett oberoende av energibolagen under större delen av året.

Media

Galleri

Hemsida

Nedladdningar

Scroll to Top