Elbranschen är oerhört viktig för klimatmålen

jord_ljus

Elbranschen är oerhört viktig för klimatmålen

Du jobbar i en bransch som är viktig för utvecklingen av energieffektivisering, utveckling av solceller och utbyggnad av elnät. Sverige har ett nationellt mål satt, att nettoutsläppet av växthusgaser är 2045 ska vara noll.

Med detta sagt är det av största vikt att branschen kompetensutvecklas men också nyanställer. Installationsbranschen har länge haft svårt att hitta den arbetskraft som behövs och hoppas att intresset kan bli större i och med att branschen kopplas ihop mer och mer med klimatfrågor.

Amanda Rafter Ekenman säger att ” Vi behöver få in fler i branschen och vi ser stor potential i möjligheten att yrkesväxla. Så stärk möjligheten att yrkesväxla till vår bransch. Även de som valt fel program på gymnasiet ska få läsa våra utbildningar på yrkesvux.”

Yrkesväxling är även någonting som INSU ser som stor potential för företag i branschen, och nu finns också möjlighet till företagslärling. ”Företagslärling är ett koncept som går ut på att personer som, trots avsaknad av gymnasieutbildning inom el, ska kunna utbilda sig till elektriker. Konceptet går ut på att företaget anställer en eller flera personer som lärlingar. Lärlingarna utbildas i teori och tränas i praktiska övningar hos INSU i Katrineholm. Utbildningen varvas med praktik i företaget där de är anställda.”

Det innebär att du som företag har möjlighet att anställa en installatörslärling från början och efter två år ha en förstaårsmontör som arbetat hos er under praktiken och då har god kunskap om företaget och arbetet som utförs.

Läs hela artiklarna: artikel om klimatmålen, artikel om företagslärling

Scroll to Top