Elmässan anses vara en av de viktigare mötesplatserna för kundmöten i Sverige.

MikaelCastanius_Intervju

Elmässan anses vara en av de viktigare mötesplatserna för kundmöten i Sverige.

“Jag skulle bli mycket förvånad om inte deltagarantalet för Elmässan 2021 blir ”all time high”.”

Mikael Castanius, VD – El och belysningsföretagen

Vem är du Mikael Castanius?

Jag är VD för El och belysningsföretagen i Sverige som administrerar branschföreningarna Belysningsbranschen, Elmateriel Leverantörerna, Hemljus, Batteriföreningen samt Ljusreklamförbundet. För föreningarna Belysningsbranschen och Elmateriel Leverantörerna är Elmässan en viktig mötesplats. Inom Elmateriel Leverantörerna anses Elmässan vara en av de viktigare mötesplatserna för kundmöten i Sverige.

Vad tar du med dig från år 2020?

Coronaåret 2020 har varit ett mycket speciellt år som jag hoppas vi aldrig mer ska behöva uppleva. Behovet av fysiska kontakter är större än på mycket länge och företagen har haft begränsade möjligheter att presentera nya produkter och innovationer. Sedan har ”Coronakrisen” även visat att det på sikt behövs nya typer av mötesplatser som är mer flexibla men ändå inspirerande och där människor kan mötas på nya sätt.

Hur tror du framtidsutsikterna ser ut för branschen?

Jag ser enormt positivt på 2021 och vill tro att vi under året ska kunna återgå till ett mer normalt läge. Trots alla problem som kom med pandemin har medlemsföretagen klarat sig väl och står starka inför framtida utmaningar. I och med att hela Europa, som ett resultat av bland annat pandemin, rustar för en stor renoveringsvåg av fastigheter ser vi med tillförsikt på framtiden.

Varför ska man besöka Elmässan 20-21 oktober 2021, i Stockholm?

Min bedömning är att suget efter mässor är enormt och jag skulle bli mycket förvånad om inte deltagarantalet för Elmässan 2021 blir ”all time high”.

Din hälsa och ditt välbefinnande är vår högsta prioritet. Vi har höjt våra redan höga krav på hygien och utvecklat nya hälso- och säkerhetsrutiner för att möta de utmaningar som Covid-19 innebär.
Läs mer om hur vi arbetar med säkerheten på våra evenemang här.

Scroll to Top