Plats:

Kistamässan

Datum:

18-19 oktober 2023

Hur kan vi utforma vår park, väg-och gatubelysning för vårt djurliv?

gautbelysning bild

Hur kan vi utforma vår park, väg-och gatubelysning för vårt djurliv?

Elmässan har ett spännande seminiarieprogram med ämnen inom installation, belysning och solenergi. Den 19 oktober talar Emma Kragelund och Annika Jägerbrand på scen 2.

Hej Emma och Annika, berätta gärna lite om er själva och vad ni sysslar med.

Annika: : Jag är universitetslektor och arbetar som forskare och undersöker effekter av ljus på miljö och människor. 
Emma: Jag hjälper kommuner, elkonsulter, beställare och elinstallatörer att skapa riktigt bra belysningslösningar i våra exteriöra miljöer.

Vad ska ni tala om på Elmässan?

Emma: Annika kommer börja med att presentera hur vår ekologiska miljö påverkas av belysningen i offentliga rummet och vad som är viktigt att beakta som beställare. Därefter kommer vi att gå ännu djupare och omvandla detta i konkreta tips och tricks som beställare i den offentliga sektorn kan nyttja för att skapa en belysningsanläggning som är hållbar 2022. Under de senaste 1,5 åren har jag rest land och rike runt för att förstå mer varför detta inte redan är mer etablerat och jag har noterat att de flesta i det föreskrivande ledet inför en sådan installation ofta har ungefär samma funderingar/frågetänken/oklarheter – därför tänkte jag berätta om dem och ge tips på vad som är viktigt att tänka på i praktiken.

Vad vill ni att åhörarna ska få med sig av ert föredrag?

Annika: Vilka konsekvenser felaktig belysning får för vår miljö och varför det är viktigt att ta hänsyn till skyddade arter och habitat.
Emma: Varför det är så otroligt viktigt att vi agerar redan nu samt hur vi ska utforma dagens och morgondagens belysningsanläggningar i den exteriöra miljön för avsevärt minskade konsekvenser på djur och natur utan att göra avkall vare sig på trygghet eller säkerhet.

Utifrån er yrkesroll, vad ser ni för utmaningar/trender de kommande åren?

Annika: En utmaning är både förstå forskningsresultat men även att inte dra alltför stora slutsatser innan vi vet säkert vad studierna säger. Inom forskningen finns utmaningar som handlar om vetenskapligt robusta resultat men även att en del viktiga forskningsfrågor inom området förblir olösta. I framtiden kommer vi bättre förstå effekterna av belysning och kunna prioritera bättre mellan lösningar.
Emma: Jag ser att fler och fler beställare och i föreskrivande led får upp ögonen och förstår konsekvenserna av dålig offentlig belysning, både för människans egen trygghet och säkerhet men också för konsekvenserna på djur och natur. Jag möts av en stor vilja att skapa riktigt bra belysningsanläggningar i offentlig miljö – där belysning även används som dekoration – otroligt roligt!

Vad ser ni mest fram emot med Elmässan?

Annika: Lära mig om nya smarta lösningar och träffa nya människor. 
Emma: Möjligheten att både träffa och få prata/diskutera med alla fantastiska människor i branschen! Samt att visa alla intresserade årets nyheter!

Varför ska man inte missa att besöka Elmässan?

Emma och Annika: Elmässan i Kista är årets största mötesplats och en otroligt viktig knutpunkt för nyheter efter pandemin! För att kunna ge våra beställare och kommunernas invånare de bästa lösningarna på marknaden är det ett måste att regelbundet utbilda sig, hålla sig uppdaterad och ta del av nyheterna!
Annika:

Till sist, varför ska man besöka just erat föredrag?

Emma: Teknikutvecklingen inom belysningen fortsätter framåt med stormsteg och går fortare än någonsin samtidigt som stigande elpriser leder till ett behov av att minska på energiförbrukningen. Idag ingår nattsänkning och dimbara armaturer från många tillverkare och det går även att få ett varmare och svagare ljus nattetid för att minska påverkan på ekologin. Om du vill skapa hållbara och ekonomiskt försvarbara belysningslösningar i din kommun som ger dina invånare trygghet, säkerhet och en positiv upplevelse utan att göra avkall på ekologin – då bör du lyssna!

Scroll to Top