Fastighetsnät – nya möjligheter men även nya krav

SEK Svensk Elstandard har publicerat SEK Handbok 459 som rör specifikationer och installationer av fastighetsnät. Handboken, som består av en översättning av de europeiska standarderna EN 50174-1 samt EN 50174-2, innehåller ytterligare vägledning kring hur man kan nyttja dessa praktiskt. Vi kommer under seminariet lyfta upp ett antal konkreta punkter som rör exempelvis krav på specifikationer, planering för fjärrmatning (t ex PoE) samt separationsavstånd mellan el- och datakablar.

Scroll to Top