Gratis online-verktyg för solcellsinstallatörer möjliggör en effektiv hantering av kundernas förfrågningar

Specialiserade hantverkare spelar en nyckelroll på vägen mot 100 procent förnybar energi, inte bara i Sverige.

Alla solcellsproffs och de, som vill bli det, behövs nu på taket för att göra det de kan bäst.

För att minimera arbetsinsatserna för marknadsföring, försäljning och projektplanering hjälper intelligenta, online-baserade mjukvarulösningar till att på förhand bearbeta förfrågningar, förbereda offerter, tekniska planer och ekonomiska utvärderingar, inklusive övertygande dokument för slutkunden. En integrerad onlinebutik med presentation av tillgängligheten över tid och en intelligent produktrådgivare funktion ger dessutom planeringssäkerhet för inköp av komponenter på den aktuella turbulenta solcellsmarknaden.

Under seminariet får deltagarna svar och nyttiga tips på hur de kan arbeta mer effektivt, säkrare och tidsbesparande och därmed bli ännu mer framgångsrika inom solcellsbranschen.

Föreläsare: Eva-Maria Diehl och Heiko Stone, EWS GmbH & Co. KG, Tyskland

Scroll to Top