Egenkontroll och tekniska lösningar vid elinstallationsarbeten

SEK Svensk Elstandard och Elsäkerhetsverket i en utbildning om egenkontroll och tekniska lösningar vid elinstallationsarbeten.
En lokal med elinstallationer från 1960-talet ska anpassas till annan verksamhet. Hur behöver då elinstallationsföretag gå till väga för att anpassa installationen efter kundens behov och de elsäkerhetskrav som ställs – såväl på elinstallationen som elinstallationsföretaget och dess anställda?
Under utbildningen går vi igenom vilka delar av installationen som behöver uppdateras, ändras respektive underhållas samt diskuterar hur elinstallationsföretaget kan säkerställa att personer med rätt kompentens utför arbetena.
Observera att utbildningen är kostnadsfri, men anmälan krävs.
Scroll to Top