Swedish Research Project on Perceptual Metrics for Lighting Design

Forskningsprojektet är ett samarbete mellan Konstfack, RISE, Högskolan i Kristianstad och företag i belysningsbranschen, och har sedan 2016 arbetat fram terminologier och metoder för att mäta upplevd ljuskvalitet. En av de metoder som har anpassats och tillämpats är sensorisk analys, som använder de mänskliga sinnena som mätinstrument för att bedöma karaktären produkter inom exempelvis livsmedelsindustrin. Projektet har genomfört ett antal studier med fokus på både ljusmiljöer, armaturer och ljuskällor där bland annat upplevd ljusnivå, kontrast och ljusfärg har bedömts med begreppsmodeller. En prototyp för en digital assistent håller på att utvecklas där materialet från studier och workshops med praktiker bearbetas för att kunna användas i kommunikationen mellan olika aktörer inom belysningsprojektering. Under seminariet presenteras valda delar av studierna och smakprov från det digitala verktyget och avrundas med en diskussion med publiken.

Scroll to Top