Workshop om elbilsladdning

Hur farligt är elbilsladdning, vad säger standarder och föreskrifter och vilka rekommendationer finns för säker elbilsladdning? Elsäkerhetsverket och SEK Svensk Elstandard belyser regler, rekommendationer och vanliga frågor om elbilsladdning i denna workshop och välkomnar en bred diskussion med publiken.

Scroll to Top