ADRESYS

ADRESYS-teamet är ett österrikiskt baserat tvärvetenskapligt team med olika expertbakgrunder. Vårt mål är att erbjuda de högsta nivåerna av stöd till människor som utsätts för flera faror i sitt dagliga arbete, särskilt inom energibranschen. Därför erbjuder vi elektronik och smarta arbetskläder för att upptäcka olyckor och automatiskt meddela nödkontakter med GPS-platsen för den skadade.
ADRESYS är en del av OMICRON electronics Group, marknadsledare för testning, diagnostik och övervakning av högspänningstillämpningar.

Kontakta oss

Scroll to Top