C3 Connect AB

C3 Connect erbjuder en komplett portfölj av absolut marknadsledande produkter för byggande och underhåll av data- och telekomnät.

Grunden för C3 Connects marknadsledande produktportfölj utgörs av långsiktiga och strategiska samarbeten med bl.a. Triarca, CommScope och UGA.

I vår produktportfölj från Triarca ingår skåp, kapslingar och tillbehör för både datanät och telekomnät

I sortimentet från CommScope, som omfattar produkter för data- och telekomnät baserade på både fiber och koppar, ingår bl.a. skarvboxar, skarvskåp, paneler, krympsatser samt Kroneplintsystem med bl.a. plintar, plinthållare, kopplingslådor och åsk- och överspänningsskydd.

UGA levererar genomföringar för kablar och rör. Genomföringarna passar såväl i öppna borrhål som i ingjutna plaströr. De är universellt lämpliga för byggnads- och anläggningsarbeten. Flexibiliteten i antal och diameter på kablar och rör gör att den optimala lösningen säkras, även i miljöer som måste vara tryck- gas- och brandtäta.

C3 Connect kan med sin kunniga personals mångåriga erfarenhet, tillsammans med sitt nära och strategiska samarbete med sina producenter, erbjuda service och support i toppklass. Besök vår hemsida för att ladda ner kataloger och broschyrer på www.c3connect.se.

Kontakta oss

Scroll to Top