SEK Svensk Elstandard

Om oss

SEK Svensk Elstandard är en ideell organisation som drivs utan vinstintresse och som är utsedd av regeringen att ansvara för all standardisering inom det elektrotekniska området i Sverige. Alla svenska företag, myndigheter, organisationer, högskolor och universitet kan delta i standardiseringsarbetet som till största del bedrivs genom internationella och europeiska samarbeten. Idag deltar omkring 800 experter som med sina specialistkunskaper påverkar internationell standard och representerar Sverige genom SEK som är samordnare och svensk nationalkommitté.

På SEK Shop, www.elstandard.se/shop, hittar du förutom svensk standard även europeisk och internationell standard inom elområdet. SEK ger även ut SEK Handböcker som förklarar och fördjupar, vägleder och underlättar ditt användande av standarder.

Med tjänsten SEK e-Standard kan du på ett enkelt sätt hålla dig uppdaterad inom just ditt område, både med standarder och SEK digitala Handböcker.

Du kan genom deltagande i SEK Svensk Elstandard och den nationella och internationella standardiseringen vara med och påverka framtidens standarder samtidigt som ditt företag får en ökad affärsnytta och ökad konkurrenskraft.

Kontakta oss så berättar vi mer eller besök oss på www.elstandard.se.

Handbok 453 Dvärgbrytare, jordfelsbrytare och brytare för frånskiljning

Nu är nya Handbok 453 Dvärgbrytare, jordfelsbrytare och brytare för frånskiljning – Vägledning för val och installation här! SEK Svensk Elstandard lanserar en nyskriven handbok om olika typer av brytare för lågspänning: SEK Handbok 453. Brytaren är den trygga och pålitliga tjänaren i bakgrunden – om den väljs och installeras rätt. I den nya brytarhandboken från SEK Svensk Elstandard finner du samlad information om användning, val och installation av dvärgbrytare, jordfelsbrytare och brytare för frånskiljning. Även ljusbågsdetektorer behandlas. Den nya handboken vänder sig till dem som konstruerar och installerar anläggningar där dessa brytare ingår. Den ersätter och bygger vidare på SEKs tidigare handböcker om dvärgbrytare, jordfelsbrytare och säkerhetsbrytare (SEK Handböcker 414, 442 och 418). Mycket har hänt på det här området de senaste åren. Mycket av det som var nytt när de äldre handböckerna skrevs, är standard idag. Därför kan vi ersätta de tre handböckerna med en. Det gamla innehållet, där det förutsattes att smältsäkringar alltid var bättre än dvärgbrytare, har ändrats och tillsammans med en hel del ny information är handboken på nästan 70 sidor. Av nyheter kan till exempel nämnas ett nytt avsnitt som behandlar inställning av effektbrytare och att säkerhetsbrytare i den klassiska användningen skrotas. På SEKs hemsida kan du se en preview på SEK Handbok 453, Dvärgbrytare, jordfelsbrytare och brytare för frånskiljning – Vägledning för val och installation. I första hand gäller handboken för enklare installationer och fokuserar på de olika skyddens egenskaper. För mer komplicerade installationer, t ex i industrin, krävs ytterligare beräkningar och överväganden, t ex beträffande ledningsdimensionering. Bakom handboken står den tekniska kommittén SEK TK 121A, Kopplingsapparater för lågspänning inom SEK Svensk Elstandard.

Läs mer »

Produkter

Nyheter

Jobberbjudanden

Kontakta oss