Svensk Solenergi

Svensk Solenergi
– uppvaktar myndigheter i syfte att främja villkoren för solenergiutnyttjande i Sverige och fungerar som remissinstans i relaterade frågor,
– tar fram informationsmaterial för såväl allmänhet som beslutsfattare,
– delar ut Solenergipriset till årets anläggning och årets prestation för uppmärksamma solenergitillämpningar och sprida information om bra exempel,
– arrangerar branschseminarier i syfte att diskutera branschgemen­samma aktiviteter,
– sammanställer branschstatistik i samarbete med RISE och Energimyndigheten
– verkar för att ökad kompetens hos installatörer och andra relaterade yrkesgrupper i samarbete med medlemsföretag och RISE,
– är medlem i Swedish Standards Institute (SIS), som administrerar standardiserings­arbete inom ISO och CEN,
– är medlem i SolarHeat Europe – www.solarheateurope.org – som representerar den europeiska solvärmebranschen,
– är associerad medlem i SolarPower Europe – www.solarpowereurope.org – som representerar den europeiska solcellsbranschen,

Kontakta oss

Scroll to Top