Två parallella styrsystem ökar tillgängligheten för larm och övervakning.

På SMM mässan i Hamburg 2016, visade WAGO ett nytt koncept styrsystem-redundans för larm och övervakning. Vad skiljer då WAGO:s lösning från existerande redundanslösningar på marknaden. Eftersom systemet bygger på Modbus TCP protokollet och standard WAGO komponenter blir igångkörning enkel och prisbilden kan hållas extremt låg. Två parallella styrsystem övervakar I/O signalerna från smarta ethernet I/On. Förutan dubbel övervakning kan systemet användas på dubbla nätverk och därigenom också realisera nätverksredundans.

WAGOs e!COCKPIT mjukvara används för programmering. Där finns färdiga funktionsbibliotek för att sköta redundesen.. De smarta I/O kopplarna behöver inte programmeras utan startas från SD kort och ställs in med webbgränssnitt. Signalmodulerna detekteras automatiskt och kan börja läsas från master PLCn. Informationen kan läsas från Master PLCn till överordnat SCADA system via t.ex. Modbus TCP. Lösningen fungerar enligt Single Point Of Failure principen, om ett fel sker t.ex. spänningsbortfall eller nätverksfel så fungerar fortfarande systemet. Lösningen fungerar utan väntetider vid problem.

Scroll to Top