Plats:

Kistamässan

Datum:

18-19 oktober 2023

EGO-serien – Automatisk miljövänlig brandsäkerhetslösning för större utrymmen.
MAUS

EGO-serien – Automatisk miljövänlig brandsäkerhetslösning för större utrymmen.

Miljövänligt & ofarligt brandsläckningssystem för större utrymmen. Prisvinnande teknik som nu lanseras i Sverige!

Dela :

Facebook
Twitter
LinkedIn

Miljövänligt och giftfritt brandsläckningssystem för utrymmen från 10m³ till 500 m³.

FÖRDELAR:

OFARLIG
– Den kaliumbaserade aerosolen är 100% giftfri och miljövänlig.
UNDERHÅLLSFRI
– Bara en enkelt och snabb årlig kontroll av enhetens batteriindikator.
FRISTÅENDE SYSTEM
– Ingen infrastruktur behövs. Ingen press. Ingen extern el. Inget komplicerat system.
INGA SLÄCKRESTER
– Inga skador på hårdvara, elektronik eller motorer.
BÄRBAR STORLEK
– Placera enheten var som helst på golvet i utrymmet.

AKTIVERINGSLÖSNINGAR:

BRANDVARNARE
– Konventionell optisk rökdetektor och optisk rökdetektor med reläbas för kombinationslarm.
HDC-KABEL
– Värmeavkänningskabel kan aktivera enheten vid 105 °C eller 68 °C.
MANUELL BRYTARE
– Utlöst larmknapp indikeras av en signalflagga i det övre vänstra hörnet.

TEKNIK:
Kaliumradikaler avbryter de kemiska förbränningsreaktionerna genom att neutralisera väte-, syre- och hydroxidradikaler i lågan. Aerosoler består av mycket små partiklar i en gas. Resultatet är ett effektivare släckmedel än konventionellt pulver och släckningseffekten per viktenhet är i intervallet 3-10 gånger effektivare än Halon.

STUDIER:
“Studier visar att 10 minuters exponering inte har mer påverkan än ett års exponering på en arbetsplats med högsta tillåtna koncentration.* Det innebär att aktivering kan göras utan att utrymmet evakueras och att exponeringen av den kaliumbaserade aerosolen inte är livshotande. ” *Källa: MSB.se (Myndigheten för samhällsskydd och beredskap)

Kontaktinformation

Skicka oss ett meddelande

Scroll to Top