Elpress firar

Beskrivning​

1959 lades grunden för Elpress i en enkel källarlokal i Stockholm. Grundaren Curt Winemar (och hans far Per Winemar) såg förutsättningar för etablering i Ådalen tack vare den industriella strukturomvandling
som pågick där under 1960-talet. 1961 flyttade företaget in i provisoriska lokaler i Kramfors.

Företaget växte och redan 1962 flyttade Winemars (som företaget
hette på den tiden) till större lokaler i Öd, Kramfors. Företaget
utvecklades och hade stora expansionsplaner och 1975 byggdes helt nya
lokaler i Brunne, Kramfors, där verksamheten idag bedrivs. På den tiden
var det en rejäl satsning med stora produktionsytor eftersom monteringsmaskinerna krävde stora ytor och mycket personal, till skillnad mot för idag då mycket är automatiserat. 1977 förvärvades
Elpress av Karolin Invest och ingick i flera år som ett eget affärsområde
i Nordwin Gruppen. År 2000 blir Elpress ett eget bolag igen och ägs sedan 2006 av Lagercrantz Group. De senaste årens marknadssatsningar i Kina, USA och Indien har fallit väl ut och medfört
att Elpress idag är ett framgångsrikt exportföretag med många internationella kontakter. Elpress firar nu 60 år och har haft en fantastisk resa och utveckling genom åren.

Media

Galleri

Hemsida

Nedladdningar

Scroll to Top