Find hänvisningsarmatur

Teknoware Find är en belyst skylt för nödsituationer som leder dig till platsen för brand- och säkerhetsutrustning. Find indikerar utrustningen och har en nedåtriktad spott som belyser utrustningen vid strömavbrott. Det finns flera piktogram av standardtyp, och specialanpassade piktogram finns tillgängliga på begäran.

Scroll to Top