Find hänvisningsarmatur

Beskrivning​

Teknoware Find är en belyst skylt för nödsituationer som leder dig till platsen för brand- och säkerhetsutrustning. Find indikerar utrustningen och har en nedåtriktad spott som belyser utrustningen vid strömavbrott. Det finns flera piktogram av standardtyp, och specialanpassade piktogram finns tillgängliga på begäran.