Klistermärket som släcker elden!

Beskrivning​

Teknologin har funnits länge. Ända sedan de ryska kosmonauternas rymdprogram på 80-talet så har teknologin funnits. Men, det är inte förrän idag den har omvandlats till ett klistermärke. MAUS Stixx, The Fire Sticker, är ett skydd något varje el-firma eller brandkonsult ska se till att finnas i sina kunders el-centraler för att skydda deras fastigheter.

– Jag är övertygad om att brandskyddsklistermärket kommer att vara en standard i alla elskåp inom ett par år. Speciellt med tanke på den långa livslängden, den låga kostnaden per år och den stora besparingen i räddade byggnader. Brandskyddsklistermärket är så litet att det får plats överallt och så kraftfullt att endast ett par klistermärken kan ge ett normalstort el-skåp ett långvarigt brandskydd. Det finns egentligen ingen anledning att inte brandsäkra ett mindre slutet utrymme där det kan uppstå en potentiell brand, säger VD, Andreas C. Norlin.

Hur fungerar klistermärket?
När ytan kommer i kontakt med eld och når 380°C så aktiveras ampullerna i klistermärket. Varje ampull skickar ut en gas bestående av en unik kaliumförening. Släckverkan sker då dels genom att partiklarna absorberar värme från flamman samt genom att bryta in i de kemiska reaktionerna som gör flamman möjlig, så kallad heterogen katalys.

– När jag startade MAUS-projektet för 5 år sedan så handlade det bara om innovativa brandsläckare som fick plats överallt och som använde sig av en helt ny teknologi att släcka bränder med. Idag har det vuxit till något större. Våra produkter har räddat materiella tillbehör för miljoner och gjort det möjligt för människor att överleva genom att aldrig vara längre bort än en armslängd från våra produkter. Mitt mål är att vi ska få in brandskydd på platser där det tidigare inte var möjligt och på så sätt brandsäkra Sverige. Då kommer inte bara jag utan även de som har våra produkter att kunna sova bättre på nätterna.

Galleri

Hemsida

Nedladdningar