Ledljusarmatur Linespot, Zonespot för infällt montage

Ledljusarmatur för infällt montage för korridor eller öppna ytor. (Linespot, Zonespot)
För takhöjder upp till 4m.
Finns i utförande med ESCAP kondensatordrift, Traditionella batterier eller för centralaggregat.

Scroll to Top