Marknadens bredaste sortiment av kabelskyddsrör för elnät och telekom

Säkerhet, kvalitet och miljö
Vi ser det som en viktig uppgift att bidra till en mer miljövänlig näringsverksamhet. Därför satsar vi på produkter med hög kvalitet och lång livslängd samt så miljövänliga tillverkningsprocesser som möjligt. Ett viktigt led är reduktion av resursförbrukning och avfall samt reduktion av utsläpp i samband med transporter.

Scroll to Top