Med Vehicles samlar vi vårt erbjudande

Beskrivning​

När Christian Alexandersson för ungefär ett år sedan tillträdde
tjänsten som Affärsområdeschef för Global Segments, hade han en
idé.
– Jag hade noterat att våra Traction-, och Automotivekunder hade snarlika värdekedjor. Vi hade till och med underleverantörer som hade två kontaktpersoner på Elpress, en för respektive segment, berättar han.
– För att underlätta för våra kunder samlar vi nu vårt erbjudande i det nya segmentet Vehicles. Ett närmare och mer effektivt samarbete med våra kunders underleverantörer innebär att vi kan bli tydligare mot slutkund, vilket i sin tur är en nyckel till framgång, menar Christian.
Traditionellt har Elpress fokuserat mot fyra segment, varav Traction och
Automotive varit de två minsta
– Nu blir de tre återstående mer jämnstora vilket också är en fördel
organisatoriskt. Under Vehicles hamnar även hybridbilar.
– Här vill vi självklart vara med och driva utvecklingen framåt, säger Christian. Elpress har nyligen stärkt upp kompetensen med produktingenjörer och säljare för samtliga segment.

Media

Galleri

Hemsida

Nedladdningar

Scroll to Top