Slimspot, Zonespot.

Beskrivning​

Slimspot och Zonespot, nya nödljusarmaturer för korridor och öppna ytor.
Finns med rund alternativt rektangulärt armaturhus.