Smart belysning i brf Snickarboa.

Bostadsrättsföreningen Snickarboa är beläget i området Annedal väster om Stockholm. Föreningen har totalt 47 bostadsrätter och består av två hus på 4 respektive 6 våningar. Husen är byggda 2012 av Folkhem och ritade av Joliark arkitekter och projektet nominerades till priset Årets Stockholmsbyggnad 2013 av Stockholms Stad.

Under 2022 har Elfirman Mera Elvison moderniserat belysningen i trapphusen till närvarostyrda LED-armaturer från Steinel. Valet föll på modellen R30 som har ersatt de gamla belysningsarmaturerna. I trapporna har en kvadratisk version av R20 monterats på vägg, dessa har försetts med en nödljusmodul för extra trygghet vid strömavbrott eller utrymning.

I det underjordiska parkeringsgaraget har Steinels sensorarmatur 5100 ersatt gamla armaturer. Dessa är sammankopplade via Bluetooth för att kunna samverka och tända belysningen när någon av armaturerna detekterar rörelse. Vilket ger hög trygghet och ökad energibesparing.

Scroll to Top