Tester både apparater, maskiner och centraler

Bygger du centraler och maskiner eller utför du kontroll av elektriska apparater, skall de testas. Elma har samlat alla funktioner i ett instrument, Multiservicer XD MI3325, så du kan t.ex. testa centraler efter 61439, maskiner efter 60204 och mycket annat. Multiservicer- serien är extremt ”tuff” och inbyggd i en kraftig väska, som skyddar instrumentet i klass IP54 när det inte används. Liksom de övriga instrumenten i Metrels generation X, finns det flera kommunikationsmöjligheter liksom full programmerbarhet. Bygg testsekvensen, tryck på testknappen en gång och låt instrumentet guida dig genom testerna, med bilder, diagram och be-skrivningar. Lättare, säkrare och snabbare blir det inte.

Scroll to Top