Tunable White med fas och nolla!

Revolutionerande Tunable White (TW) bakkantsdimmer som kan reglera både ljusnivå och ljusfärg. Avsedd för SG TW LEDDim-armaturer. Hittills har Tunable White bara gått att få med DALI DT8 som kräver en DALI-installation. Med TW LEDDim Smart krävs det bara vanlig 3-ledare elledningar. Styrningen sker manuellt eller via LEDDim-appen. Du ändrar färgtemperatur bara genom att dubbelklicka på vredet. De 4 knapparna gör att du kan spara av aktuell inställning och få upp den igen med bara ett tryck. SG Smart Gateway klarar även att ställa in en dygnsljusrytm som skiftar färg och intensitet under dagen. Det går att välja en standardrytm eller så ställer du in din egen.

Scroll to Top