Plats:

Kistamässan

Datum:

18-19 oktober 2023

How to replace fluorescent lamps now that they’re disappearing?
Valtavalo filial i Sverige

Vanliga lysrör försvinner – vad gör vi nu?

Det finns många verksamheter i Sverige som fortfarande använder lysrör i stor utsträckning. Nu behöver man börja planera för uppgradering av den befintliga lysrörsbelysningen om man inte redan har gjort det

Dela :

Facebook
Twitter
LinkedIn

Det finns många alternativ tillgängliga för att ersätta den gamla tekniken men du vet väl att du inte behöver överge utbytbarheten eller lysrören som koncept?

1) Ersätt det gamla med nya armaturer och utbytbara ljuskällor
Vi på Valtavalo förespråkar alltid en lösning där den gamla belysningen ersätts med nya armaturer avsedda för utbytbara LED-lysrör. Du får då en optimerad och problemfri anläggning som uppfyller dagens belysningskrav och regelverk där du dessutom enkelt kan byta ut ljuskällan när den är förbrukad, i stället för att byta hela armaturen. Vi har lösningar både rör och armaturer, för en mängd olika användningsområden med olika specifikationer, priser och prestanda. Lösningarna kan kombineras med styrsystem av olika slag, såväl inbyggt i armaturen som i samverkan med externa system.

2) Retrofit i armaturer med glimtändare
Valtavalo LED-lysrör kan monteras i befintliga armaturer med T12 eller T8 lysrör med drossel och glimtändare (enligt standarden EN62776). Både röret och tändaren skall då bytas ut enligt anvisningarna. Armaturens kondition, interna kablage, lamphållare och andra viktiga detaljer bör dock kontrolleras noga och vara i så pass gott skick att det förväntas hålla det nya LED-lysrörets hela livslängd.

3) Konvertera befintliga armaturer för att användas med LED-rör
LED-lysrör kan även installeras i andra armaturer under förutsättning att armaturen byggs om enligt tillverkarens anvisningar. Armaturens ursprungliga CE godkännande upphör att gälla när man gör förändringar i en befintlig armatur. Det är därför tillverkaren av konverteringssatsen som ansvarar för den ombyggda armaturens säkerhet enligt gällande föreskrifter. En konvertering skall alltid utföras av en auktoriserad elinstallatör och armaturerna skall förses med ny märkning efter genomgången test.

Finns det något du fortfarande undrar över? Kontakta oss – vi hjälper er att ställa om och planera för en ljus framtid utan kvicksilver.

Kontaktinformation

Skicka oss ett meddelande

Scroll to Top