Plats:

Kistamässan

Datum:

18-19 oktober 2023

Hansson & Frife AB

6004 Joker VDE självinställande U-nyckelsats. Den inställbara VDE-U-nyckeln griper steglöst och automatiskt alla sexkantprofiler inom det angivna måttområdet – metriska och med tummått. Spärrfunktionen säkerställer snabb skruvning utan omtag. 1000V.

Dela produkten:

Facebook
Twitter
LinkedIn

Beskrivning

Joker 6004 VDE: Automatisk och steglöst
självinställande
Joker U-nyckel 6004 VDE
täcker alla dimensioner inom
respektive användningsområde
tack vare de steglöst gripande
parallellstyrda backarna.
Verktyget ställer automatiskt in
rätt nyckelvidd när det ansätts
mot muttern eller skruven, utan
behov av justering.
Joker 6004 VDE: Skruvskonande
De parallellt styrda släta
backarna på Joker 6004
VDE ger effektivt yttryck och
förhindrar därmed att muttern
eller skruvskallen skadas, vilket
kan ske vid kraftöverföring via
sexkantens hörn.
Joker 6004 VDE: spärrmekanism för snabbt
arbete
Spärrfunktionen garanterar
snabb och konsekvent skruvning
utan behov av omtag.
Joker 6004 VDE: Kort returvinkel
De triangelformade greppurtagen
i käftarna ger en returvinkel
på bara 30°.
Säker öppning av backarna
Glidfunktionen möjliggör kontaktlös
och säker öppning av de
oisolerade backarna.
Enskild kontroll vid 10 000 V
enligt IEC 60900 garanterar
säkert arbete vid spänningar
upp till 1 000 V.

Kontaktinformation

Skicka oss ett meddelande

Scroll to Top