Belysning

Beskrivning​

Belysning – Lönsamt och långsiktigt
Investeringskostnaden står för ca 10 % av totalkostnaden i en belysningsanläggning under dess livslängd. Resterande 90 % är kostnader för drift och underhåll. En energianalys ger beslutsunderlag för investering i en långsiktig och kostnadseffektiv belysning.

Media

Galleri

Hemsida

Nedladdningar

Scroll to Top