Rubic Una

Rubic Una

Rubic Una är det senaste och mest avancerade systemet för styrning och övervakning av nödbelysnings- och hänvisningsarmaturer. Systemet är avsett för medelstora till stora anläggningar och byggnader och varje kontrollenhet kan hantera upp till 4000 armaturer med hjälp av adressmodul MPU250. Adressmodulerna kommunicerar med centralenheten via LAN. Pekskärmens grafiska och intuitiva presentation gör det snabbt och enkelt att konfigurera och övervaka systemet. Någon extern programvara behövs inte. Speciell utrustning för adressering behövs inte tack vare att varje adressmodul får ett unikt nummer och en unik adress vid tillverkningen, vilket förenklar både installation och underhållsarbeten. Rubic TP4000 kan hantera upp till 4000 armaturer med hjälp av kommunikationsmodul MP4000.

Scroll to Top