Sono

Allmänbelysning för platser där ljuset ofta tänds och släcks. Särskild hänsyn har tagits till armaturens köldtålighet (-30 °C). I modellen Sono III sitter ledarna i en ring, vilket gör den snabb att installera. En integrerad LED på 15W/ 21W/ 835 ger en stadig och bred ljusfördelning. I serien ingår On/Off- och Radar 10 – 100 %-modeller, liksom PIR- och Radar-modeller med master-slave-funktion.

Till master-slave-modellen kan du ansluta upp till 10 Sono III-armaturer som slavar. Radarversionen är försedd med en mikrovågsradar på 5,8 GHz.

Scroll to Top