Trygghetsskapande

Beskrivning​

Trygghet med hjälp av ny teknik
Det finns stora möjligheter att med hjälp av ny teknik och styrning öka tryggheten i både offentliga och privata fastigheter, teknik som bibehåller integritetsskyddet och samtidigt värnar om individens trygghet. Dessutom kan tekniken användas i kommersiella sammanhang, exempelvis för optimering av butiksytor eller för att i efterhand kontrollera vad som skett på en viss plats vid ett givet tillfälle.

Media

Galleri

Scroll to Top