Wieland – gesis® NRG

Uppfinnaren av gesis®, den pluggbara elektriska installationen, introducerar en ny flexibel samlingsskena för bygginstallationen – gesis® NRG – flexibel, säker och kompakt.
Fördelarna med en installation med flatkabel är flera. Genom säkra avtagsadaptrar med genomträngande kontakt elimineras tidskrävande längdanpassning och avskalning av kabeln. Inmatning och avtappning är parallella med den plana kabeln och detta sparar installationsutrymme.

Besök oss i vår monter så berättar vi mer!

Välkomna!

Scroll to Top