Plats:

Kistamässan

Datum:

16-17 oktober 2024

Trådlös DALI här och nu

Traditionella DALI-kablar utgör ett betydande hinder vid projektplanering och installation i olika byggnadsprojekt. Dessa utmaningar inkluderar behovet av att dra och hantera kablar fysiskt, vilket ökar tiden och arbetskraften som krävs. Vid renoveringar och nybyggnationer blir det ofta nödvändigt att bryta upp väggar eller utföra omfattande konstruktionsarbete för att lägga till eller ändra befintligt kablage, vilket medför höga kostnader och komplex projektering

Förutom detta utgör K-märkta byggnader en speciell utmaning. Där är det ofta omöjligt eller mycket svårt att genomföra någon form av kabeldragning på grund av bevarandekrav och stränga restriktioner. Detta innebär att traditionella DALI-kablar inte kan användas i sådana historiska eller skyddade byggnader.

Finns det ett trådlöst alternativ som förenklar installationen och användningen av DALI belysningssystem. Möt Niclas Norlén, grundare och produktchef på LumenRadio, som delar med sig av sina erfarenheter inom trådlös ljusstyrning. Tillsammans med Mikaela Pettersson, Projektledare belysning och smarta städer på LumenRadio, sätter de fokus på problematiken med kabeldragning och vilka möjligheter ett trådlöst DALI skapar.

Kom och lyssna, tillsammans kan vi skapa en smidigare, mer effektiv och energivänlig belysningsupplevelse.

Scroll to Top