Plats:

Kistamässan

Datum:

16-17 oktober 2024

Branschreglerna Säker Sol

Försäkrings- och besiktningsbranschen har larmat om att 4 av 5 solcellsinstallationer är felaktigt utförda. Detta är inte bara potentiellt farligt, det kan även skada branschens rykte i stort och äventyra Sveriges klimatmål. Slutkonsument och offentlig sektor måste kunna lita på att installation av solceller blir korrekt utförda, kontrollerade och underhållna. Brister i en solcellsanläggning kan innebära såväl person- som anläggningsskador. Installatörsföretagen har därför lanserar branschreglerna Säker Sol.

Scroll to Top