Plats:

Kistamässan

Datum:

16-17 oktober 2024

IN Elkontroll – Serviceavtal för elanläggningar

Nya regler trädde i kraft 1 december 2022 och innebar följande:
– Innehavaren fock ett tydligare ansvar för sin elanläggning.
– Alla innehavare som utövar näringsverksamhet måste upprätta en dokumenterad rutin.

Rutinen innehåller en mängd formkrav och ska grunda sig på en riskbedömning. Många innehavare saknar dock kompetens och kännedom om sitt ansvar. De har heller ingen möjlighet att själva upprätta den tvingande rutinen. Därför behöver innehavaren IN Elkontroll – Serviceavtal för sin elanläggning.

Scroll to Top