Plats:

Kistamässan

Datum:

16-17 oktober 2024

Kan vi ge gamla armaturer ett nytt liv?

Belysningsanläggningar byts ut i allt snabbare takt, och med utfasningen av lysrör så väntas behoven att växa exponentiellt. Men vad ska vi göra med de äldre armaturerna? Vad finns det för alternativ? Konkreta exempel på uppdaterade belysningsanläggningar, lönsamhet, kundnytta, samt begränsningar och utmaningar. Kom och delta i en diskussion om hur vi tillsammans kan bidra till en mer hållbar belysningsbransch.

Scroll to Top