Plats:

Kistamässan

Datum:

16-17 oktober 2024

Moderna fastigheter med hjälp av digitalisering

Med hjälp av modern teknik och digitalisering eftersträvar de flesta fastighetsägare att uppnå effektivare fastigheter både avseende drift och energiförbrukning, men samtidigt ökad säkerhet och bekvämlighet för de som bor och verkar i fastigheten. En förutsättning för detta är att få fastighetens olika tekniska system att samverka. Hur får vi ihop det? Är Digitalisering, IoT och fastighetsautomation lösningen? Var börjar man och vilka installationer krävs?

Scroll to Top