Plats:

Kistamässan

Datum:

16-17 oktober 2024

Potent visualisering för hållbarhet och säkerhet

Personerna som skadas eller dör i arbetsplatsolyckor arbetar på tjänsteföretag, ofta underhåll. Där gör man allt man kan för att höja säkerheten. Men problemet är att de kopplingsskåp, stationer och nät, där de skadas ägs av – just det – fastighetsbolag. Men dessa har väldigt liten kunskap om den osäkra arbetsmiljö som underhållsarbetarna har. Många tror att det räcker med instruktioner men om du läser den specificerade listan över människor som omkommit i arbetsplatsolyckor så kan extremt få av dessa arbeta med instruktioner i handen.

Scroll to Top