Plats:

Kistamässan

Datum:

16-17 oktober 2024

Anna Waernborg

Anna Waernborg, Light Bureau, är ljusdesigner med en bakgrund som landskapsarkitekt och har specialiserat sig på exteriör belysning. I över 20 års tid har hon arbetat med ljusstrategier/belysningsprogram, koncept och konkreta ljussättningar av fasader, broar, torg, skulpturer och ljusplanering av gator och parker. Anna är också kurslärare på Trafikverkets VGU-utbildning inom belysning.Ljus

Scroll to Top