Beskrivning

Nu är lysrören T5 och T8 och kompaktlysrören utfasade och den som inte vill riskera mörka lokaler bör agera. Flux kan återbruk, vi har lång erfarenhet och en stor fördel i att ha egen fabrik.

Börja med att göra en inventering av fastighetens belysning. Om det gäller större anläggningar bör du anlita en konsult för att få vägledning och hjälp med ljusberäkningar så att din nya anläggning blir balanserad och så energieffektiv som möjligt.

ÅTERBRUKA där det är möjligt, det vill säga om de befintliga armaturerna är i gott skick med bra yttre finish, eller om de har ett unikt historiskt / designmässigt värde för fastigheten.

Om återbruk inte är en bra lösning för fastigheten, investera istället i helt nya armaturer. Med en modern LED-armatur av god kvalitet är energibesparingen så stor att bytet snart är intjänat. Beroende på hur gammal installationen är kan man spara 50–70 procent på att byta till LED-baserade produkter och ännu mer genom att använda styrsystem som timer och sensorer.
Våra återbrukslösningar levereras som standard Casambi-ready, för att kunna motsvara Arbetsmiljöverkets krav på individuellt reglerbar belysning – utan att man behöver dra nytt kablage till armaturerna.

Passa på att rådfråga oss på mässan

Kontaktinformation

Skicka oss ett meddelande

Scroll to Top