Som en del av Easyfairs group är Elmässan medlem i Net Zero Carbon Events åtagandet och förhåller oss till att vara nettonoll 2050 och att halvera våra växthusgasutsläpp till 2030.

Easyfairs åtar sig att driva Elmässan på ett miljö- och samhällsansvarigt sätt genom att:

Våra huvudinitiativ:

Energi

Lokalen vidtar energisparåtgärder, använder använder endast grön el och vidtar andra åtgärder för att minska onödig energiförbrukning.

Energi

 • Elmässan begränsar vår energiförbrukning genom att noggrant kontrollera belysning, uppvärmning och nivåer för ventilation, värme och luftkonditionering (HVAC)
 • Anläggningen är utrustad med LED-belysning

Produktion & avfall

Vi implementerar en strikt avfallshantering och avfallsminskningsplan samt begränsar användningen av plast vid våra evenemang.

Produktion & avfall

 • Elmässan sorterar avfallet som genereras av våra evenemang
 • Elmässan lägger ut återanvändbara mattplattor på våra evenemang
 • Elmässan Smart Badge-teknologi möjliggör en betydande minskning av pappersanvändningen för våra utställare.
 • Elmässan återanvänder de få printade skyltar som används under evenemanget

Resor & boende

Elmässan minskar utsläppen från resor och väljer våra föredragna samarbetspartners för boende baserat på hållbarhetskriterier.

Resor & boende

 • Elbilsladdare finns i närliggande anslutning till anläggningen
 • Anläggningen har cykelparkering
 • Elmässan rekommenderar samåkning till eventet (bilpool)
 • Elmässan erbjuder besökare att gratis och miljövänligt åka med buss till och från mässan.

Mat & Matavfall

Elmässan tillämpar principer för hållbar matförsörjning på våra serveringsställen, minskar matsvinn och donerar överbliven mat till välgörenhet.

Mat & Matavfall

 • Elmässan uppmanar våra leverantörer att tillämpa portionskontroll vid serveringsställena för att minska avfall
 • Vegetariska och veganska alternativ finns tillgängliga vid serveringsställena.
 • Elmässan serverar inte rött kött.

Frakt & Logistik

Elmässans monterpaket minskar transportutsläpp och avfall och vi väljer våra leverantörer utifrån hållbarhetskriterier​ .

Frakt & logistik

 • Elmässan tillämpar hållbarhetskriterier i våra avtal
 • Elmässan väljer våra leverantörer baserat på hållbarhetskriterier för transporter
 • Elmässan är sparsam med distributionen av tryckmaterial

Socialt ansvar

Elmässan strävar efter att vara ett inkluderande team, omfamna mångfald med lika möjligheter för alla och förankra hållbarhet i kärnan av vårt evenemang

Socialt ansvar

 • Elmässans seminarieprogram fokuserar på ämnen inom hållbarhet
 • Elmässan fokuserar på att skapa ett inkluderande seminarieprogram.
 • Elmässan erbjuder en plattform för startups att presentera sina banbrytande innovationer.

Gör Elmässan sällskap och agera för framtiden!

UTSTÄLLARE

Här är några praktiska tips om hur ni gör ert deltagande mer hållbart:

Monterdesign & avfall:

Välj ett återanvändbart monterpaket från arrangören eller designa din egen monter så att strukturen kommer att återanvändas flera gånger, år efter år. Arbeta med din monterbyggare för att göra din monter så hållbar som möjligt! Undvik att skapa ett engångsställ bara för ett evenemang. Skapa återanvändbara skyltar gjorda av återvinningsbart material och med miljövänligt bläck när det är möjligt. Använd LED-belysning och annan energieffektiv utrustning för din monter och glöm inte att stänga av den i slutet av dagen. Försök att inte använda matta, och om du verkligen behöver det, välj helst återanvändbara mattplattor. Om du använder vanlig matta, se till att den är återvinningsbar och att den kommer att återvinnas.

Resor & boende:

När det är möjligt, välj kollektivtrafik eller samåkning med dina kollegor. Välj ett hotell inom gångavstånd och/eller tillämpa miljövänliga metoder.

Logistik & transport:

Konsolidera dina försändelser och använd helst transport- och logistikföretag som tillämpar hållbara metoder. Gynna lokala leverantörer för att stödja den lokala ekonomin och minska transporterna. Gynna leverantörer som uppvisar miljömässiga och sociala meriter.

Mat & Matavfall:

Ta med din egen återanvändbara vattenflaska och använd våra vattenstationer för att hjälpa oss att minska användningen av engångsplast. Om du serverar mat i din monter, välj helst lokalproducerade och växtbaserade alternativ och undvik användning av engångsplast. Undvik matsvinn och beställ endast den mängd mat som behövs.

Socialt ansvar:

Ta en aktiv roll i de olika initiativ och diskussioner under evenemanget som kommer att stödja den hållbara utvecklingen inom din sektor. Inspirera besökare genom att visa upp de hållbara egenskaperna hos dina produkter.

BESÖKARE

Här är några praktiska tips om hur ni gör ert deltagande mer hållbart

Vill du veta mer?

Kontakta oss så berättar vi gärna mer om hur vi tillsammans arbetar för att skapa hållbara event och Easyfairs gemensamma globala initiativ. Klicka på knappen nedan för att komma till våra kontaktuppgifter.

Scroll to Top