GARO’s public charging station gains improved IP rating
GARO AB

GAROs publika laddstation får förhöjd IP-klassning

GAROs laddstation för publik laddning av elbilar och laddhybrider har genomgått en extra tredjepartscertifiering för testning av högre IP-klassning*, vilket genomfördes med godkänt resultat. IP-klassningen höjdes därmed från IP44 till IP54.

Dela :

Facebook
Twitter
LinkedIn

GARO lanserade sin publika laddstation LS4 redan år 2016 som tillgodoser laddbehovet för el- och laddhybrider på publika platser, så som vid företag, köpcentrum samt övriga allmänna parkeringar. Att ställa om till fossilfria alternativ inom transporter och energiförsörjning har länge varit en viktig fråga för att skapa en hållbar framtid. I takt med den ökade elektrifieringen måste det till hårdare och tydligare säkerhetskrav på elstandarder, därför har GARO gjort en ny tredjepartscertifiering.

“Hårdare krav på elsäkerhet resulterar i att fler aktörer upprätthåller en högre säkerhetsstandard, vilket vi på GARO välkomnar. En del marknader har faktiskt redan nu på nationell nivå instiftat tuffare regler/krav på högre IP-klassning för produkter i utomhusmiljöer. Exempelvis Spanien, vilka vi därmed kan erbjuda vår LS4 till”, säger Johan-Christer Svensson, Commercial Product Manager E-mobility.

Tredjepartcertifieringen är genomförd hos ett internationellt testinstitut och då produkten mekaniskt inte förändrats är även legacy (befintliga LS4) av samma klassning. En mycket bra produkt har blivit ännu bättre.

Klassificering enligt IP54 innebär:
Skyddar mot att skadliga mängder damm når elektriska delar i produkten
Skyddar mot strilande vatten från alla vinklar
Uppfyller skyddskravet vid installationer utomhus, även vid installationer med högre krav avseende dammskydd.

*Förkortningen IP står för International Protection och står för ett internationellt sätt att koda olika kapslingsklasser. Beteckningen anger vilket skydd en kapsling ger mot åtkomst av farliga delar inuti kapslingen, och skydd för materiel inuti en kapsling mot inträngande av fasta föremål eller vatten. Dammpartiklar räknas till fasta föremål.
Källa: Elsäkerhetsverket.

Kontaktinformation

Skicka oss ett meddelande

Scroll to Top