Joakim Grafström

Joakim har under större delen av sitt yrkesliv arbetat med elinstallationsteknik i allmänhet och elsäkerhet i synnerhet. Hos SEK Svensk Elstandard arbetar han som teknisk expert och svarar bl.a. för teknisk samordning gällande elinstallationsstandard och standarder avseende skydd mot elchock. Han deltar också i flera internationella arbetsgrupper som utarbetar standard för utförande av elinstallationer.

Scroll to Top