Örjan Borgström

Idag är Örjan Borgström pensionär men deltar fortsatt i arbetet med att ta fram svensk standard inom elområdet och håller en del föreläsningar om olika aspekter på elsäkerhet. Örjan deltar i SEK TK 64 Elinstallationer för lågspänning samt skydd mot elchock, en kommitté som bl a står bakom SEK Handbok 444 Elinstallationsreglerna. Han är även huvudförfattare till fler SEK handböcker; elfordonsladdning, solcellsinstallationer och potentialutjämning för skydd och funktion och nu även till två nya SEK Tekniklitteraturer.

Scroll to Top