Viktor Olsson

Business Manager Northern Europe på Casambi Technologies Oy.

Viktor Olsson är en av branschens experter inom belysningsteknik och styrning, och har drivit många av de stora förändringar som har skett i Belysningsbranschen de senaste 15 åren. Han har arbetat hos flera av de stora aktörerna på marknaden, och är numera på Casambi sedan 4 år. Med återkommande gästspel på Ljushögskolan som föreläsare, expertroller för Belysningsbranschen samt bollplank åt Energimyndigeten har Viktor drivit på teknikutvecklingen i Sverige.

Scroll to Top