Ökad elsäkerhet, minskade skador och uppfyllt lagkrav

I december 2022 uppdaterades Elsäkerhetsverkets föreskrifter och allmänna råd om innehavarens kontroll av starkströmsanläggningar och elektriska utrustningar (ELSÄK-FS 2022:3). Det är numera krav på att dokumentera sina rutiner för fortlöpande kontroll.

Vi kommer på vår föreläsning belysa olika delar inom fortlöpande kontroll, dvs systematiskt elsäkerhetsarbete av elanläggningar.

Varför är det angeläget för fastighetsinnehavare att arbeta med fortlöpande kontroll av sin elanläggning? Och vad innebär det egentligen?
Vad erbjuder Brandskyddsföreningen i dagsläget för stöd gällande kontroll av elanläggningar för fastigheter?
Vad händer härnäst inom området hos Brandskyddsföreningen?

Scroll to Top