Björn Viggeborn

Björn Viggeborn är ansvarig för affärsområde Besiktning och Revision på Brandskyddsföreningen, och är även operativt ansvarig för elbesiktningsverksamheten inom Elektriska Nämnden, en verksamhet där 230 auktoriserade besiktningsingenjörer årligen utför drygt 15000 elbesiktningar.

Affärsområdet levererar tjänster inom besiktning och andra typer av kontroller och är under stark utveckling inom brandsäkerhet i allmänhet och elsäkerhet i synnerhet. Björn har en civilingenjörsexamen och en bakgrund inom IT, projektledning och verksamhetsutveckling.

Scroll to Top