Nytt ljus på Riksdagen – visionen, processen och resultatet

Ljussättningar av historiska miljöer innebär alltid avvägningar och utmaningar. Hur förhåller man sig till äldre tiders ljus och arkitektur och hur hanterar man modern teknik i en historiskt känslig miljö?
Anna Waernborg berättar om arbetet med Riksdagens ljussättning, som omfattade både fasader och kringliggande miljöer. Ljussättningen har utformats med hänsyn till platsens specifika behov och praktiska förutsättningar: Här ryms ett av Sveriges mest trafikerade gångstråk, en säkerhetsklassad arbetsplats och demokratins hjärta. Projektet belönades 2023 med Svenska ljuspriset.

Scroll to Top